төмрийн хүдрийн найрлагад дүн шинжилгээ хийх тоног төхөөрөмж