чулуулгийн ил уурхайд тоног төхөөрөмж худалдан авахад хэр их зардал гарах вэ