жижиг хэмжээний уул уурхайн үйлдвэр нь үнийн дүн шинжилгээнд тулгуурлана