900 тонн хүртэлх үйлдвэрлэлийн шугамыг хэрхэн төлөвлөх талаар