австралийн цагт 30 тонн алтны уурхайн тоног төхөөрөмж